VÝTVARNÝ OBOR

   Počátky výtvarného oboru na ZUŠ se datují od roku 1965. U zrodu stál akademický malíř Lojza Baránek, který na tehdejší LŠU začal budovat výtvarný ateliér. Větší rozmach nastal v roce 1968, výuka byla rozšířena do 4 skupin, škola zajistila vlastní keramickou pec a tiskařský lis. Novým externím učitelem se stal Josef Jeřábek se zaměřením na modelování a keramiku. Základem výuky byly předměty: kresba, grafika, malba a modelování.

   Dalším významným mezníkem se stal rok 1992. Dochází souběžně s příchodem nového ředitele školy Františka Maňase k přemístění školy do budovy bývalé Bratmannovy vily.

   Z důvodu odchodu A. Baránka do důchodu nastupuje na jeho místo akademcký sochař Miroslav Zvonek ( absolvent VŠUP Praha - katedra průmyslového designu ve Zlíně a PGS VŠT Košice - organizace a řízení designu ) a souběžně František Ptáček (absolvent SUPŠ Uh. Hradiště - rovněž oboru průmyslového designu ).

   Aktuálně vyučované předměty: plošná tvorba, prostorová tvorba, objektová a akční tvorba a výtvarná kultura.