Výše příspěvku na úhradu nákladů spojených s poskytováním vzdělávání v ZUŠ

02.03.2010 08:58

 

        Podle vyhlášky MŠMT č. 151/2003 Sb.o ZUŠ,  v návaznosti na změnu učebních plánů

č.j. 18418/95, stanovuje ředitel ZUŠ školné pro:

 

        Školní rok 2009/2010  I. a II. pololetí

                            měsíc                                      pololetí

Hudební obor…....200,-Kč               1.000,-Kč

 

Výtvarný obor…....150,-                     750,-

 

Taneční obor ……..120,-                     600,-

 

PHV, PVV, PTV …..120,-                     600,-

 

Tato směrnice platí do vydání nové směrnice.

    Zdeněk Matušinec, ředitel ZUŠ

Ve Val. Kloboukách dne 1.9.2009

 

—————

Zpět