HISTORIE DUDOVY NAŠÍ ŠKOLY


HUBERT GRESSNER ARCHITEKT BUDOVY NAŠÍ ŠKOLY

11.03.2010 12:18

HUBERT GESSNER

      Z barvířské rodiny Gessnerů, která se v Kloboukách usadila roku 1792, pocházel architekt Hubert Gessner. Narodil se 20. října 1872, v letech 1885-1889 studoval na státní německé průmyslové škole v Brně a po čase ve studiu pokračoval na Akademii výtvarných umění ve Vídni...

—————