ŠKOLNÉ

02.03.2010 08:58

Výše příspěvku na úhradu nákladů spojených s poskytováním vzdělávání v ZUŠ

          Podle vyhlášky MŠMT č. 151/2003 Sb.o ZUŠ,  v návaznosti na změnu učebních plánů č.j. 18418/95, stanovuje ředitel ZUŠ školné pro:           Školní rok 2009/2010  I. a II....

—————


Školní řád

03.03.2010 21:08

ŠKOLNÍ ŘÁD ( ČÁST 1,2,3,4,5)

Školní řád Základní umělecké školy Valašské Klobouky vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst.1, ředitel školy.         ČÁST PRVNÍ   Práva a povinnosti žáků a jejich...

—————


ŠKOLNÍ ŘÁD (ČÁST 6,7,8)

02.03.2010 08:54

ČÁST ŠESTÁ

    Úplata za vzdělávání     Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.     1) U žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně a studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin se stanoví výše úplaty v...

—————


Provozní řád

03.03.2010 20:55

PROVOZNÍ ŘÁD

  Základní umělecké školy ve Valašských Kloboukách     1.      Základní umělecká škola je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. 2.      Na ZUŠ se vyučuje v oborech: hudebním, tanečním a...

—————