Archiv článků

01.03.2011 08:13

ZÁPIS

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VALAŠSKÉ KLOBOUKY POŘÁDÁ ZÁPIS ŽÁKŮ DO OBORU TANEČNÍHO, HUDEBNÍHO A VÝTVARNÉHO PODMÍNKOU PŘIJETÍ DOBRÝ ZDRAVOTNÍ STAV POHYBOVÉ A HUDEBNÍ NADÁNÍ VÝTVARNÝ TALENT ZÁPIS SE USKUTEČNÍ __ A __ KVĚTNA 2011 OD 1330 DO 1700 HODIN V BUDOVĚ ZUŠ

—————

01.03.2011 07:52

zápis

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VALAŠSKÉ KLOBOUKY POŘÁDÁ ZÁPIS ŽÁKŮ DO OBORU TANEČNÍHO, HUDEBNÍHO A VÝTVARNÉHO PODMÍNKOU PŘIJETÍ DOBRÝ ZDRAVOTNÍ STAV POHYBOVÉ A HUDEBNÍ NADÁNÍ VÝTVARNÝ TALENT ZÁPIS SE USKUTEČNÍ __ A __ KVĚTNA 2011 OD 1330 DO 1700 HODIN V BUDOVĚ ZUŠ

—————

11.03.2010 12:18

HUBERT GESSNER

      Z barvířské rodiny Gessnerů, která se v Kloboukách usadila roku 1792, pocházel architekt Hubert Gessner. Narodil se 20. října 1872, v letech 1885-1889 studoval na státní německé průmyslové škole v Brně a po čase ve studiu pokračoval na Akademii výtvarných umění ve Vídni...

—————

03.03.2010 21:08

ŠKOLNÍ ŘÁD ( ČÁST 1,2,3,4,5)

Školní řád Základní umělecké školy Valašské Klobouky vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst.1, ředitel školy.         ČÁST PRVNÍ   Práva a povinnosti žáků a jejich...

—————

03.03.2010 20:55

PROVOZNÍ ŘÁD

  Základní umělecké školy ve Valašských Kloboukách     1.      Základní umělecká škola je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. 2.      Na ZUŠ se vyučuje v oborech: hudebním, tanečním a...

—————

02.03.2010 12:03

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2009/2010

     Září  1.9.     Zahájení školního roku 2009/10  Říjen  27.10.  Koncert učitelů ZUŠ v 18.45 hodin v KD Klobučan./v kostele/  Listopad  Výchovné koncerty pro mateřské školy :  Újezd, Vysoké Pole, Drnovice, Val.Klobouky,...

—————

02.03.2010 11:00

ZÁPIS

  ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VALAŠSKÉ KLOBOUKY POŘÁDÁ ZÁPIS ŽÁKŮ DO OBORU TANEČNÍHO, HUDEBNÍHO A VÝTVARNÉHO PODMÍNKOU PŘIJETÍ DOBRÝ ZDRAVOTNÍ STAV POHYBOVÉ A HUDEBNÍ NADÁNÍ VÝTVARNÝ TALENT ZÁPIS SE USKUTEČNÍ __ A __ KVĚTNA 2011 OD 1330 DO 1700 HODIN V BUDOVĚ ZUŠ

—————

02.03.2010 08:58

Výše příspěvku na úhradu nákladů spojených s poskytováním vzdělávání v ZUŠ

          Podle vyhlášky MŠMT č. 151/2003 Sb.o ZUŠ,  v návaznosti na změnu učebních plánů č.j. 18418/95, stanovuje ředitel ZUŠ školné pro:           Školní rok 2009/2010  I. a II....

—————

02.03.2010 08:54

ČÁST ŠESTÁ

    Úplata za vzdělávání     Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.     1) U žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně a studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin se stanoví výše úplaty v...

—————

02.03.2010 08:44

ŠKOLNÍ ŘÁD (ČÁST 6,7,8)

ČÁST ŠESTÁ   Úplata za vzdělávání     Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.     1) U žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně a studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin se stanoví výše úplaty...

—————